KONUM: Sivas İli Gölova İlçesi, Soğuksu Köyü Civarında Yer Almaktadır.

REZERV DURUMU: Rezerv çalışmaları ile ilgili bir sondaj makinası alınmış ve sahanın rezerv etütlerinin bir kısmı yapılmıştır. Ruhsat alanında yapılan incelemelerde iki tür cevherleşmeye rastlanmıştır.

Ruhsatın doğu tarafında %5-10, %30-38 ve %44-48 tenör aralığında yer alan cevherleşme ile ruhsatın batısına doğru %50-56 tenör aralığında yer alan cevherleşme tesbit edilmiştir. %5-10 ve %30-38 tenör aralığındaki cevherli bölgede 5 adet mostra yer almaktadır. 300.000 ton görünür rezerv beklenmektedir. Mevcut açıktaki damarlar ve sondajlar gözönüne alınarak potansiyel olarak beklenen rezerv 1 milyon tondur. Bu cevherleşmede 44 – 48 tenör parça cevher de 20 cm’lik bant halinde gözle görülmektedir. Ruhsatın doğu kısmında ise 50 – 56 tenör aralığında refrakter cevher tesbit edilmiştir. 3 farklı mostrada birinde açık yarma, birinde arama galerisi yapılmıştır. Buralardaki yapılan çalışmalar neticesinde beklenen potansiyel rezerv 500.000 ton civarındadır. TENÖR DURUMU :Daha Önce Yapılan Çalışmalara Göre Sahalarda Genelde Yüksek Tenörlü ( 38-54 Tenör Arası) Cevher Mevcuttur.Ağırlıklı Üretim 44-46 Tenör Civarında Olmaktadır.